Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku

AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA

DLA RODZICÓW

PEDAGOG

PROGRAMY EDUKACYJNE

GRONO PEDAGOGICZNE

ORGANIZACJE_SZKOLNE

O SZKOLE

eTWINNING

PUBLIKACJE

ARCHIWUM 2019/20

ARCHIWUM 2018/19

ARCHIWUM 2017/18

ARCHIWUM 2016/17

ARCHIWUM 2015/16

ARCHIWUM 2014/15

Podręczniki na rok szkolny 2019/20

Ostatnie zmiany

2020-08-29

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku

ADRES: Narok, ul. Szkolna 19; 49-120 Dąbrowa

Tel. (077) 464 20 02, e-mail: pspnarok@gminadabrowa.pl

STATUT SZKOŁY

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019-20

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

REKRUTACJA

Ochrona danych osobowych

e-Dziennik

instrukcja logowania do e-Dziennika

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzule informacyjne

Procedury egzaninu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Przedmiotowy System Oceniania

Programy i podręczniki

WAŻNE LINKI:

MEN

Kuratorium Oświaty

OKE

Gmina Dąbrowa

  Realizowane projekty:
         

Drodzy Absolwenci!

Informujemy, że zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty można odbierać w sekretariacie szkoły 31 lipca 2020 r. od 8:30 .


Programy i podręczniki na rok szkolny 2020/2021


Dyrektor PSP w Naroku informuje, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 zostały przyjęte do klasy I.

Spotkanie Dyrektora PSP w Naroku oraz rodziców uczniów kl. I odbędzie się 27.08.2020 o godz. 16:00 na salce gimnastycznej.

Wyprawka do szkoły dla pierwszoklasisty w roku szkolnym 2020/21

pobierz


Granie na czekanie

Galeria zdjęć


ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA  ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26 CZERWCA 2020 (PIĄTEK)

Harmonogram spotkań z wychowawcami i rozdania świadectw

9.00 – klasa I i III

9.30 – klasa II

10.00 – klasa VI

10.30 – klasa VII

11.00 – klasa IV i V

PROSIMY PAMIĘTAĆ O ZAŁOŻENIU MASECZKI PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY I DEZYNFEKCJI RĄK
oraz STOSOWANIU SIĘ DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO.


Dar dla PSP w Naroku związany z obchodami 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II

Z okazji 100 – rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II Pani Gabriela z Opola postanowiła przekazać Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku noszącej imię tego wspaniałego człowieka Papieża Polaka prywatny zbiór gromadzonych przez wiele lat książek albumów oraz pamiątek. Pozyskane materiały poszerzą wiedzę uczniów o tej wielkiej postaci, która wpłynęła na bieg historii. Ukazują korzenie Jana Pawła II oraz bogactwo jego życia, osobowości i myślenia. 

Społeczność szkolna składa ofiarodawczyni serdeczne
podziękowania za wzbogacenie kącika bibliotecznego o naszym patronie.

M. Sikora


„ Bogatym nie jest ten, kto posiada,

Ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać”

JPII

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku współuczestniczyła w tworzeniu filmu z okazji 100 rocznicy urodzin Jan Pawła II „Kronika wspomnień mieszkańców gminy Dąbrowa”
Dokumentację zdjęciową o patronie szkoły opracowała Pani Maria Sikora opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Jakże miłe było przekazanie podziękowania Wójta Gminy oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za wzbogacenie pamiątkami oraz zdjęciami filmu, który stał się wspaniałą okazją do uczczenia pamięci
Wielkiego Polaka Jan Pawła II.

Maria Sikora


Szanowni rodzice uczniów kl. I – VII

Istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty za obiady odwołane w marcu 2020 na poczet obiadów w przyszłym roku szkolnym (wrzesień 2020).

Nadpłata wynosi 44,50 zł.

Jeżeli jednak Państwo chcecie rezygnować z obiadów w przyszłym roku to proszę do 30.06.2020 złożyć w sekretariacie szkoły

wniosek z prośbą o przelanie nadpłaty za obiady na Państwa konto.

pobierz wniosek

Przemysław Gajos

Dyrektor PSP w Naroku


XXIX edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”
w roku szkolnym 2019/2020.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 został przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl w dniach 28.05. - 5.06.2020. W konkursie wzięło udział 19 uczniów naszej szkoły. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę logiczną – czteroelementowy TANGRAM.

Miło mi poinformować, że uczeń klasy 6 - Wojciech Podgórski zdobył wyróżnienie w kategorii Beniamin. Gratuluję Wojtkowi wspaniałego wyniku. Przypomnę, że Wojtek uzyskiwał już bardzo dobry wynik
w Kangurze w roku 2018 i 2019. Wojtku, społeczność szkolna jest z Ciebie dumna!

Bogumiła Angel


Oferta szkoleniowa dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Drodzy rodzice i uczniowie klas VIII zapraszamy na szkolenie!

 Opublikowano: 3 czerwiec 2020, 09:41 strona www.oświataopole.pl

Informujemy Państwa, że w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 firma Vulcan organizuje pokaz dla kandydatów i ich rodziców
dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Całe wydarzenie dostępne będzie na stronie: http://v.przybysz.org.pl

Zgodnie z ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogramem postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży, rekrutacja rozpocznie się od dnia 15 czerwca br. 

Jednocześnie informujemy, że z ofertą edukacyjną szkół będzie można się zapoznać już od 3 czerwca br. na stronie  https://opolskie.edu.com.pl   , która jednocześnie będzie stroną rekrutacyjną.
W przypadku wyboru oddziału dwujęzycznego lub sportowego, w których, zgodnie z przepisami prawa, przeprowadza się odpowiednio sprawdzian kompetencji językowych lub prób sprawności fizycznej, terminy ich przeprowadzania ustalają dyrektorzy szkół.

Dla przypomnienia zamieszczamy również ustalony przez MEN terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

Zebrał doradca zawodowy: Małgorzata Kolanko   

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

czytaj więcej


Organizacja zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej

w Naroku od 25.05.2020 r.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych dla edukacji wczesnoszkolnej czytaj więcej


100 rocznica urodzin naszego Wielkiego Patrona

Sto lat temu urodził się Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, wielki Polak, papież, przyjaciel młodzieży i patron naszej szkoły. Stanowi on wzór do naśladowania dla całej społeczności szkolnej i niewątpliwy autorytet moralny dla wszystkich. Z tej okazji, mimo trudnych czasów i braku możliwości wspólnego świętowania tej rocznicy, postanowiliśmy uczcić jego pamięć podejmując szereg inicjatyw m.in. w sieci. Dziękuję uczniom, nauczycielom i pracownikom za przygotowanie dekoracji szkoły i prezentacje multimedialne, prace plastyczne oraz filmy i nagrania. Zapraszam również na naszą stronę na Facebooku.

Przemysław Gajos

Galeria zdjęć


Majowe Święta

Uczniowie naszej szkoły uczcili majowe święta podczas lekcji on-line przygotowując plakaty i prezentacje. Uczestniczyli również w wirtualnych lekcjach, poznająć historię Polski. To wspaniały dowód patriotyzmu, który okazali młodzi ludzie.


Informacja dla rodziców i uczniów klasy VIII dotycząca rekrutacji

Oferta kształcenia na rok szkolny 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych

Rekrutacja do oddziałów kl. I do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole prowadzona będzie elektronicznie, za wyjątkiem:

- Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa,

- liceów ogólnokształcących dla dorosłych,

- szkół policealnych

- branżowych szkół II stopnia.

Link do strony logowania w systemie elektronicznego naboru będzie zamieszczony w terminie późniejszym.

Oferta Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 ustalone przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

Wszystkie informacje prosimy śledzić na stronie www.oswiata.opole.pl/rekrutacja

Doradca zawodowy


Strefa Wsparcia dla rodziców:

   https://www.porozmawiajmy.edu.pl/czytelnia/pomoc-bez-wychodzenia-z-domu

poleca pedagog M. KolankoPorady dla zmęczonych oczu

czytaj więcej


Zarządzenie nr1/20 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku

z dnia 16 marca 2020 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410) Zarządzam co następuje:

 

1.Kształcenie na odległość odbywa się według starego planu lekcji z wyłączeniem zajęć rozwijających zainteresowania, SKS oraz gimnastyki korekcyjnej.

2.Praca bibliotekarza szkolnego odbywa się zdalnie i polega głównie na propagowaniu czytelnictwa
lub wykonywaniu prac plastycznych związanych z przeczytanymi lekturami.

3.Praca wychowawcy świetlicy odbywa się zdalnie i polega na propagowaniu form spędzania czasu wolnego, propozycjach gier towarzyskich i wykonywaniu zadanych prac plastycznych

4. Lekcje on-line powinny trwać do około 30 minut z wydłużonymi przerwami między zajęciami.

5. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum ilość przekazywanych treści,

6.Zakres materiału z podstawy programowej powinien być dostosowany do obecnej sytuacji,

7. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, nauczyciele są zobowiązani do realizacji podstawy programowej

8.Zadania dla uczniów - w tym zadania domowe - nie powinny uczniowi zajmować więcej niż 30 min pracy.
Według zasady do30 min lekcja i do 30 min zadanie domowe.

9. Wszystkie lekcje są traktowane jako zdalne -on-line a tematy lekcji należy wpisywać do e-dziennika a w razie niemożności odnotowywać tematy w formie własnego dzienniczka celem uzupełnienia po ustaniu stanu epidemicznego.

10. Pomoc psychologiczna, praca pedagoga i logopedy odbywa się zdalnie poprzez przekazywanie materiałów w formie kart pracy, materiałów informacyjnych lub w formie spotkań na platformie Microsoft Teams.

11.Wszystkie zajęcia edukacyjne powinny się odbywać z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams oraz e-dziennika a w wyjątkowych sytuacja za pomocą innych komunikatorów.

12.Dyrektor szkoły pozostaje członkiem każdego zespołu na platformie Microsoft Teams
lub innego komunikatora w celu sprawowania nadzoru pedagogicznego.      

13.Przy rozliczeniu nadgodzin należy wykazywać tylko faktycznie realizowane nadgodziny,
licząc od dnia 1.04.2020r.                                                                                                             

Przemysław Gajos

dyrektor PSP w Naroku

Aktualny plan zajęć on-line

pobierz


Możliwość konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli świadczonych telefonicznie
przez specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, Opolski Kurator Oświaty  informuje, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają specjalistycznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, zgodnie z rejonem ich działania, według załączonej poniżej tabeli.

Zachęcamy do korzystania z dodatkowych materiałów umieszczonych na stronach internetowych tych placówek
oraz z profesjonalnej wiedzy i doświadczenia specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Wojska Polskiego 5
49-100 Niemodlin http://pppniemodlin.pl

tel.: 77/4 60 63 63 w godz. od 8.00 do 15.00
psycholog pełni dyżur: w  poniedziałek i wtorek od 9.00 do 14.00
pedagog pełni dyżur: od poniedziałku do piątku  od 9.00 do 1500
logopeda pełni dyżur w:
poniedziałek od 8.30 do 12.30
wtorek od 8.00 do 11.00
środa od 8.00 do 12.30
czwartek od 8.00 do 12.00
piątek od 8.00 do 12.00

źródło:http://www.kuratorium.opole.pl/ opracowanie: pedagog Małgorzata Kolanko


Egzamin klasy VIII - jest do przeżycia!

Rady dla uczniów jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem: czytaj więcej

pedagog M. Kolanko


Szanowni Rodzice i Uczniowie klasy VIII

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Nasza szkoła przeprowadzi taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

O szczegółach uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawcę klasy. Na czas egzaminów próbnych zawiesza się dla ósmoklasistów planowane zajęcia on-line.

Przemysław Gajos


 

Porady dla uczniów!

Recepta na motywację do nauki!

Jak mobilizować się do nauki w domu?

1.Planuj ! Wstawaj codziennie o tej samej porze. Rytm dnia pomaga się dobrze zorganizować. Wypracuj schemat działania: pobudka, śniadanie np. od 9.00- 10.00 nauka przerwa 10.15.posiłek itp.

2. Zapisuj! Skorzystaj z planu dnia. Wypisz przedmioty, których będziesz się uczyć danego dnia oraz czas, jaki na to przeznaczasz.

3. Przygotuj się! Zadbaj o porządek na biurku, usuń przedmioty, które Cię rozpraszają(telefon komórkowy, konsola) i przewietrz pokój.

4. Rób przerwy! Gdy poczujesz zmęczenie lub dekoncentrację, zrób krótką przerwę, wstań, zaczerpnij świeżego powietrza.

W czasie przerwy nie korzystaj z telefonu, bo Cię wciąga i utrudni naukę.

5. Zdrowo się odżywiaj! Pij dużo wody(mózg to lubi),jedz regularnie i często. Unikaj słodyczy.

6. Nie panikuj! Sytuacja jest wyjątkowa, trudna, ale postaraj się zachować spokój. Jesteś w domu po to, abyś mógł czuć się bezpiecznie.

Wbrew pozorom bardzo wiele zależy od Ciebie:

- nie oglądaj programów informacyjnych zbyt często

- zostań w domu i ogranicz kontakty z innymi osobami

- możesz dzwonić do bliskich Ci osób

- dbaj o siebie, myj ręce, wietrz pokój

Pamiętaj! Nie jesteś sam! Jesteśmy w kontakcie przez e-dziennik.

Pedagog: Małgorzata Kolanko         malkola86@eszkola.opolskie.pl


OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI DZIECIOM WARUNKÓW NAUKI W DOMU

1. Ustalenie i konsekwentne przestrzeganie godzin przeznaczonych na naukę domową- właściwe gospodarowanie czasem.

2. Częste wietrzenie pokoju dziecka lub miejsca nauki.

3. Pamiętanie o przerwach na posiłek, odpoczynek i ruch.

4. Dbanie o właściwą koncentrację na zadaniach. – efekt „Pustego Biurka”.

5. Monitorowanie przez rodziców zadanych treści przez nauczycieli i aktywna z nimi komunikacja.

6. Zaczynanie od łatwych treści, ponieważ dzieciom jest potrzebny sukces.

7. Pracowanie etapami.

8. Przestrzeganie zasad higieny pracy umysłowej.

9. Dbanie o właściwą postawę ciała przy siedzeniu.

10. Dbanie o życzliwą, spokojną i bezpieczną atmosferę w domu.

11. Systematyczna orientacja rodziców w osiągnięciach, kłopotach i porażkach dziecka związanych z uczeniem się.


ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU DLA UCZNIÓW

czytaj więcej


Szanowni Państwo!

W obecnej sytuacji każdy rodzic musi mieć dostęp do wdrażanego e-dziennika zatem proszony jest o podanie swojego adresu e-mail oraz numeru PESEL i przesłanie tych danych na służbowego maila pana Janusza Mikurendy – nauczyciela w PSP Narok.

janmiku37@eszkola.opolskie.pl

Dzięki temu możemy zapewnić Państwa dzieciom dostęp do materiałów dydaktycznych, a Państwu wgląd od e-dziennika.

W najbliższym czasie będzie na stronie szkoły instrukcja logowania się do e-dziennika.

Informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony Państwa danych osobowych  znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce RODO.

Przemysław Gajos

Dyrektor Szkoły


Rodzice - Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie?

Postarajmy zachować spokój. Obserwujmy – siebie i nasze dzieci. Nie tylko pod kątem infekcji, ale i tego, jak emocjonalnie radzimy sobie z zastaną rzeczywistością. Jakie jest nasze dziecko? Jak reaguje na tę sytuację, jak reaguje na nas? Czy dopytuje? Czy unika rozmów? Czy sądzi, że musi nas chronić i robi dobrą minę do złej gry? Czy może wygląda na to, że sytuacje go nie przeciążą?

Postarajmy się być gotowi do rozmowy. Przygotujmy sobie zestaw rzetelnych faktów, którymi możemy się podzielić z naszym dzieckiem. Czasem trzeba będzie powtórzyć je wielokrotnie – dzieci lubią upewniać się, że nie „ściemniamy” i wiemy, co mówimy. Bądźmy gotowi na konfrontację. Nie warto jednak przekazywać dzieciom niesprawdzonych treści.

Bądźmy w tych rozmowach spokojni, opanowani i rzeczowi. Jeiśli sami jesteśmy zdenerwowani i mimo szczerych chęci nie udaje się nam zachować spokoju, zastanówmy się, kto z naszego otoczenia mógłby taką rozmowę przeprowadzić?

Może wujek ratownik, pielęgniarz, ciocia studentka? Ustalmy z nimi wcześniej, czego potrzebujemy i jak chcielibyśmy, aby taka rozmowa wyglądała. Dobrze jeśli jest to dla naszego dziecka bliska osoba, do której ma zaufanie, którą lubi. Mówmy szczerze „nie wiem”. „Ile to będzie trwało?”, „czy wszyscy zachorujemy?”. Takie pytania mogą szokować, złościć.

Po pierwsze, zachęcam do tego, by cieszyć się, że dzieci traktują nas jako ważne źródło informacji, mają do nas zaufanie. Czasem możemy ostudzić różne niepokoje, jednak na niektóre pytania nie znamy przecież odpowiedzi. Nikt z nas nie wie, ile będzie trwała ta sytuacja. I o swojej niewiedzy warto szczerze mówić. Szczerość buduje zaufanie.

Opracowała: M.Kolanko

czytaj więcej


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

-poradni psychologiczno-pedagogicznych;
-specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
-młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
-przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
-szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
-szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

-zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
-12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
-od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
- poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
- od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
-poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
-możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
-w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
-uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.

Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
-od 16 marca br.będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
-na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
-śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym
w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

-dziennik elektroniczny;
- strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
- mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:

11.03.2020 23:31 Łukasz Trawiński


Informacja dla Rodziców

W związku z rozporządzeniem MEN,

informujemy, że zajęcia dydaktyczno–wychowawcze w szkole są zawieszone od 12 do 25 marca 2020 r.

Ze względów organizacyjnych, w dniach 12 i 13 marca będzie czynna świetlica szkolna dla dzieci Rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki.


Informacja dla rodziców i uczniów kl.8!

Targi Edukacyjne EDU OPOLE 2020 – przeniesione!

Szanowni Państwo,
przekazujemy informację, że zaplanowane na 10-11 marca br. Targi Edukacyjne EDU OPOLE 2020 zostały przeniesione na inny termin!

Nowy termin to 28 i 29 kwietnia 2020 r. Szczegółowe informacje będziemy podawać Państwu na bieżąco.

Źródło: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu


„ Bo po to są kobiety, aby od mężczyzn dostawać bukiety”

W PSP im. Jana Pawła II w Naroku obchodzono w poniedziałek 9 marca Dzień Kobiet na wesoło. Wzorując się na programie telewizyjnym typu reality show uczniowie wcielili się w gwiazdy Top Model. Musieli wykazać się nie lada odwagą występując w damskich przebraniach. Jury przyznało tytuł Miss Junior Michałkowi z kl. III, zaś tytuł Miss w grupie senior otrzymał Maksymilian z klasy V.

Panie oraz dziewczynki zostały obdarowane kwiatami i słodyczami, zaś uczestnicy konkursów dyplomami i nagrodami, które wręczył pan dyrektor Przemysław Gajos na apelu 10 marca.

M. Sikora

Galeria zdjęć„Co musisz wiedzieć o koronawirusie.”

kampania informacyjna w sprawie koronawirusa

pobierz ulotkę


 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KL. I

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 a także art. 29 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148 z póź. zm.) oraz zarządzenie nr OR.0050.12.2020 Wójta Gminy Dabrowa z dnia 27 stycznia 2020 r.

Dyrektor PSP im. Jana Pawła II w Naroku ogłasza nabór do kl. I dzieci urodzonych w roku 2013
(2014 – po 29.02.2020 r., jeżeli dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną i będą wolne miejsca)

Zapisów dokonywać należy osobiście w szkole w godz. 8:00 do 15:00

Zapisy trwają od 24.02.2020 r. do 09.03.2020r.

W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC MOŻNA ZAPISAĆ DZIECI PO TYM TERMINIE

Szkoła zapewnia:

- dowóz dzieci do szkoły, bezpieczeństwo i opiekę świetlicową w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców;

- ciepłe posiłki, owoce i warzywa oraz wyroby mleczne w ramach akcji „Mleko w szkole”;

- naukę j. angielskiego i j. niemieckiego (od kl.7, dla chętnych od kl. I do kl. VI język mniejszości narodowej - niemiecki);

- szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, wycieczek turystycznych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum (m. in. finansowanych z projektów unijnych);

- pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę pedagoga, psychologa, logopedy i pielęgniarki szkolnej;

Dysponujemy odpowiednią bazą informatyczną, dziennik elektroniczny, posiadamy plac zabaw oraz duży teren rekreacyjno-sportowy.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami.

ZAPRASZAMY DO PSP W NAROKU !!!


Uczymy dzieci kultywowania tradycji

Uczniowie PSP im. Jana Pawła II w Naroku piekli z seniorami tradycyjne tłustoczwartkowe pączki. Te kulinarne zajęcia odbywały się w ramach realizacji innowacji „ Ta ziemia od innych mi droższa” oraz współpracy szkoły z działającym od 2019 roku Klubem Seniora w Naroku. Wspólne działania kulinarne łączące pokolenia to projekt „Uczymy dzieci kultywowania tradycji” realizowany przez nauczyciela PSP w Naroku Marię Sikora oraz panią Gabrielę Księżyk opiekuna klubu. Dzieci poznawały tradycje ostatkowe kultywowane na Śląsku oraz uczyły się pieczenia pączków. Projekt obejmuje cykl spotkań przybliżających miejscowe tradycje połączone z warsztatami w których aktywnie działają dzieci i seniorzy.

M. Sikora

Galeria zdjęć


Dzień Chorego w Naroku

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana w Naroku po raz kolejny zorganizował we wtorek 11 lutego Dzień Chorego. Dzień ten ustanowił 13 maja 1992 r. papież Jan Paweł II w 75. rocznicę objawień fatimskich. Po mszy świętej w świetlicy wiejskiej przy pięknie nakrytych stołach ze smacznym poczęstunkiem odbyło się spotkanie chorych oraz seniorów. Wolontariusze Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku pod przewodnictwem pani Marii Sikory we współpracy z miejscowym Klubem Seniora przygotowali drobne upominki z życzeniami. Spotkanie umiliły występy muzyczne uczennicy klasy VI Emilki Gaidy oraz grupy Marianek.

M. Sikora

Galeria zdjęć


Stypendia Wójta Gminy

6 lutego Pani Wójt Katarzyna Gołębiowska- Jarek wręczyła stypendia naszym najzdolniejszym uczniom.
Serdecznie gratulujemy młodzieży i ich rodzicom wspaniałych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

Galeria zdjęć


„ Mistrz Misia Theo”

Uczniowie klas I – III kolejny już raz brali udział w konkursie języka niemieckiego, którego celem jest wykazanie się umiejętnościami posługiwania się językiem niemieckim w codziennych sytuacjach oraz znajomością świata bohatera podręcznika „Ich und du” Misia Theo.
Zwycięzcy konkursu językowego „Mistrz Misia Theo” odebrali na apelu w dniu 06.02.2020 roku pamiątkowe dyplomy, drobne upominki oraz słodycze przygotowane przez nauczyciela języka niemieckiego a zarazem organizatora konkursu.

Maria Sikora

Galeria zdjęć


Szanowni Państwo
W dniu 29.01.2020 o godz. 17:00 odbędzie się zebranie ogólne rodziców z dyrektorem szkoły,
 a po zebraniu odbędą się wywiadówki w klasach

Informacja dla rodziców!
W dniu 04.02.2020 r. odbędą się spotkania zawodoznawcze z uczniami kl.  VII i VIII w ramach "Ciekawych lekcji z ZUS-em."

"Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta"

Wycieczka Wadowice 100. rocznica urodzin Jana Pawła II Kraków – Dinolandia pobierz 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego

Do tegorocznego etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego, który odbywał się 10 stycznia po raz kolejny w PSP w Naroku, zakwalifikowało się aż 4 uczniów klasy VIII naszej szkoły. Całkiem dobrze poradzili sobie z testem konkursowym, a do samego konkursu przygotowywała ich mgr Maria Sikora.

Był słodki poczęstunek, dyplomy oraz drobne nagrody.

Życzymy powodzenia w kolejnych konkursach językowych.

  Przew. Komisji Konkursowej M. Sikora


WOŚP W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAROKU

Miarą każdego z nas jest umiejętność dostrzegania innych i ich problemów oraz gotowość niesienia pomocy! Dlatego w organizację akcji charytatywnej w ramach 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyli się również uczniowie PSP im. Jana Pawła II w Naroku. Zbiórkę do puszek oraz rozdanie serduszek miało miejsce w piątek 10 stycznia. Wolontariuszami WOŚP naszej szkoły zostali Hania Puchała, Izabela Łupak, Szymon Wróblewski, Kamil Pasternak oraz Kamil Puchała, a całą akcją zajął się Samorząd Uczniowski przy wsparciu nauczycieli. Każda klasa wystawiła na przygotowanych wcześniej stoiskach na sprzedaż słodkości, pizze, sałatki owocowe, soki i owoce oraz inne przepyszne smakołyki. Cały dochód ze sprzedaży powędrował do puszek. Uczniowie naszej szkoły wiedzą o tym, że każda złotówka przekazana na WOŚP ma wielką moc!

                                                                                                   Opiekun SU M. Sikora


Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż

 Święta Bożego Narodzenia to nie tylko kolorowe choinki, lampki, ale też czas zadumy, czas pięknej miłości, spokoju, wielkiego szczęścia i pojednania, na który wszyscy czekają z utęsknieniem.
 W piątek 20 grudnia szkolna brać z nauczycielami i dyrektorem szkoły spotkali się przy żłóbku, by w ostatnim dniu nauki przed świętami wspólnie pokolędować i poczuć magię zbliżających się świąt. W tradycję Świąt Bożego Narodzenia wpisane są jasełka i tych też nie zabrakło w naszej szkole. Młodzi aktorzy włożyli wiele serca w grane przez siebie role, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz słodkimi prezentami. Ogłoszono również wyniki konkursu organizowanego prze Samorząd Uczniowski na „ Najładniej świątecznie udekorowaną salę lekcyjną”. Zwyciężyły klasy młodsze, a starsi zasłużyli na wyróżnienia. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami zasiedli do wigilijnych stołów. Szkolne spotkania przedświąteczne to kolędy, elegancko nakryty stół z pysznymi tradycyjnymi potrawami przygotowanymi przez rodziców, dzielenie się opłatkiem oraz składanie sobie życzeń. Oby rok 2020 był dla nas stale pełny zdrowia, radości i wielkiego szczęścia.

M. Sikora

Galeria zdjęć


Wizyta uczniów u naszych przyjaciół w Domu Dziecka w Skorogoszczy

„I Ty możesz zostać Mikołajem”

Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy uczniów pod opieką pedagoga. Jak co roku organizujemy akcję charytatywną pod hasłem I Ty możesz zostać Mikołajem. Jego celem było obdarowanie wychowanków placówki książkami, słodyczami, maskotkami oraz innymi darami. Do akcji przyłączyła się społeczność lokalna, wolontariusze Caritasu. Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji akcji bardzo dziękujemy za dar serca!!! Wychowankowie placówki nie kryli radości z podarków oraz wyrazili chęć powtórnych odwiedzin naszych uczniów.

Małgorzata Kolanko


Gminna wigilia dla osób starszych i samotnych w Żelaznej

Święta Bożego Narodzenia i czas, który je poprzedza jest okresem szczególnym. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim – rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym i samotnym. Z tej okazji w dniu 19 grudnia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zorganizował w świetlicy w Żelaznej Spotkanie Wigilijne.

Nasza szkoła została poproszona o przestawienie programu jasełkowego.

Występy oraz stroje uczestników jasełek przygotowanych wspólnie z panią Marią Sikorą zrobiły na wszystkich niesamowite wrażenie.

Galeria zdjęć


Spotkaniu adwentowe dla mieszkańców Naroka

W trzecią niedzielę adwentu z inicjatywy Mniejszości Niemieckiej na świetlicy wiejskiej w Naroku przy żłóbku spotkali się przedstawiciele miejscowych organizacji oraz instytucji, aby radośnie spędzić ze sobą adwentowy wieczór. To miłe spotkanie uświetniły między innymi występy uczniów naszej szkoły, którzy pod kierunkiem pani Marii Sikory przestawili program jasełkowy. Wspaniałe muzyczne występy, wspólne kolędowanie oraz zapach i smak pysznych ciast i pierników wprowadził wszystkich w magiczny przedświąteczny nastrój.

M. Sikora

Galeria zdjęć


Świąteczny Pchli Targ

Radość i ekscytacja – te uczucia zdominowały uczniów w środę i czwartek w naszej szkole. Każdy z handlowców miał okazję sprzedać swoje nieużywane już książki i zabawki na Świątecznym Pchlim Targu. Niepotrzebne już przedmioty dostały drugie życie, a sprzedawcy i kupujący ćwiczyli w praktyce swoje umiejętności handlowe. Przy okazji przygotowywania towarów do sprzedaży lub ich wymiany niejeden dokonał w swoim pokoju świątecznych porządków. To kolejny już Pchli Targ organizowany przez Samorząd uczniowski w naszej szkole. Hasło imprezy tym razem brzmiało:
„Nie potrzebujesz? Wymień, oddaj, sprzedaj”

13 grudnia 2019,  Opiekun SU

Galeria zdjęć


 
Szanowni Państwo
Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie zapewnienia opieki nad  Państwa dziećmi w okresie przerwy świątecznej i noworocznej
tj. 23-24.12.2019 r., 27.12.2019 r., 30-31.12.2019 r. oraz 02-03.01.2020 szkoła deklaruje możliwość zorganizowania opieki w w/w dniach.
W związku z powyższym, zainteresowane osoby, prosimy o przekazanie informacji o potrzebie opieki, w danym dniu, do sekretariatu szkoły (do dnia 19.12.2019 r. do godz. 15:00).

Odpłatność za obiady w PSP Narok rok szk. 2019/2020

Szanowni Państwo opłaty za styczeń oraz pozostałe miesiące proszę uiszczać na niżej podane konto:

Gmina Dąbrowa

05 1130 1219 0026 3109 4920 0017

Tytuł wpłaty – PSP Narok, imię i nazwisko dziecka, opłata za (miesiąc)

Miesiąc Kwota/liczba dni (3,50 zł za obiad/4,50 os. dorosła) Płatne do …
styczeń 2020 66,50 zł (19 dni), (85,50 zł dorosły) 05.01.2020
luty 2020 35 zł (10 dni), (45 zł dorosły) 05.02.2020
marzec 2020 77 zł (22 dni), (99 zł dorosły) 05.03.2020

Fonobezpieczni i cyberbezpieczni !

Bezpieczeństwo uczniów w sieci było tematem spotkania z Administratorem Ochrony Danych Osobowych panem Marcinem Tyndą z Urzędu Gminy Dąbrowa.

Tematyka nowych technologii zainteresowała zebranych uczniów.

Zasady rozsądnego korzystania z telefonów komórkowych, smarfonów z zachowaniem norm czasowych zostały mocno nakreślone.

Małgorzata Kolanko


6 grudnia przybył do nas długo oczekiwany Mikołaj!

Nie przyjechał na saniach, ani samochodem tylko dostojnym krokiem wraz ze swoją anielską świtą wkroczył do szkoły. Pozostawił nam prezenty, a także pouczające słowa- „ Bądźcie mili i kulturalni”. Wzięliśmy je sobie mocno do serc i wprowadzamy w czyn.

W tym roku podjęliśmy akcję charytatywną na rzecz pomocy dzieciom w Domu Dziecka w Skorogoszczy po hasłem ,,I Ty możesz zostać Mikołajem". Zbieramy podarunki i dary dla innych.

Mikołaj nie zapomniał o nas, a my pamiętamy o naszych przyjaciołach w Skorogoszczy.

Maogorzata Kolanko

Galeria zdjęć


 

Próbny egzamin ósmoklasisty z Operonem

Galeria zdjęć


UŚMIECHNIJ SIĘ!  DZIŚ ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI!

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości. Mimo, że na dworze jest szaro i ponuro, to wokół nas wszyscy są dla siebie mili, życzliwi i uśmiechnięci. Takie przynajmniej jest założenie i przesłanie święta. Pomysł Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień narodził się już w 1973 roku pod nazwą World Hello Day w Stanach Zjednoczonych i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie „hallo” (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Tak naprawdę każdy dzień powinien być pełen życzliwości, uśmiechu i wzajemnej sympatii, a nie tylko jeden kalendarzowy. Uprzejmość, życzliwość i uśmiech są zawsze na miejscu. Potwierdzają to przysłowia i złote myśli wieku znanych osób.

,,Uprzejmość jest cennym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi"

Po raz kolejny w drodze plebiscytu pod hasłem Zostań Życzliwym Kolegą uczniowie PSP w Naroku z pośród siebie wybierali kolegów, którzy charakteryzują się postawą życzliwości wobec innych. Uczniowie w wyborze kierowali się następującymi cechami: pomoc potrzebującym, szacunek dla innych, kultura słowa, nastawienie przyjacielskie i postawa godna ucznia Jana Pawła II. Na miano ucznia życzliwego zasłużyli: Kacper Marcyniuk (III), Marta Lyga(III),Dawid Nicolczuk (I) Eliza Buhl(I), Katarzyna Lachnik (II),Marek Libawski (IV), Bartek Bojdak Katarzyna Simora (VI), Jan Lachnik (V),Hanna Pastuła (VII),Joanna Simora, Marek Jendryaszek(VIII)

Plebiscyt odbył się pod czujnym okiem pedagoga szkolnego M. Kolanko .

Galeria zdjęćZawodoznawcze zainteresowania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej pod hasłem „Potencjał drzemie w nas! Postaw na przyszłość”

Podejmowane działania zwodoznawcze uczniów na terenie szkoły mają na celu poznawanie ich potencjału. Informacje na temat zasobów dzieci mogą być przydatne podczas podejmowania decyzji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

Pozyskiwanie informacji o zawodach odbywa się poprzez wyjścia i wyjazdy do firm, które zatrudniają osoby wykonujące pracę w interesujących uczniów zawodach. Przyszli absolwenci odwiedzili firmę Krause z Naroka, gdzie zapoznali się z innowacjami w budownictwie.

W firmie motoryzacyjnej Auto Lellek Group.Sp.ZOO w Opolu-Sławicach poznali na czym polega praca związana z samochodami.

Źródłem informacji dla uczniów była wizyta Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Niemodlina specjalisty ds. doradztwa zawodowego dr Witolda Pietuka.

Uczniowie nie szczędzą czasu na pozyskiwaniu informacji, które uznają za ciekawe i przydatne. Inwestycja powyższa zapewne zaprocentuje w przyszłości satysfakcją z wykonywania przez uczniów wymarzonego zawodu.

Nauczyciel doradztwa zawodowego Małgorzata Kolanko

Galeria zdjęć


Obchody Święta Niepodległości

Dnia 8 listopada 2019 r. w PSP w Naroku, odbył się apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel miał przede wszystkim przypomnieć jak ważny to dzień dla wszystkich Polaków. Od rana można było odczuć odświętną, patriotyczną atmosferę. Na szkolnych korytarzach prezentowały się gazetki związane z obchodami 11 listopada, a cała społeczność szkolna, nosiła przypięte do koszul symboliczne biało- czerwone kotyliony.
O godzinie 11:11 wszyscy wspólnie zaśpiewali hymn Polski. Po hymnie, aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli o naszą ojczyznę, zaśpiewaliśmy pieśni patriotyczne pod przewodnictwem chóru szkolnego prowadzonego przez panią Małgorzatę Litwiniec.
11 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości w Ciepielowicach. Uczestniczyli w Biegu Niepodległości, dostarczając narockiej szkole wiele radości i satysfakcji z doskonałych wyników i miejsc na podium.

Marta Łupak

Galeria zdjęć


List Ministra Edukacji Narodowej pobierz


Obchody Dnia Świętego Marcina w Naroku

Od wielu lat 11 listopada organizuje się w Naroku spotkanie ze Świętym Marcinem. Jest to wspaniała miejscowa tradycja nie tylko dla najmłodszych. Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa w kościele parafialnym podczas którego uczniowie PSP w Naroku przedstawili w formie inscenizacji sylwetkę świętego, a ksiądz proboszcz poświecił tradycyjne marcińskie rogale. Następnie został uformowany pochód uczestników z pochodniami i lampionami, na czele z jeźdźcem na koniu przypominającym postać Świętego Marcina. Biesiadna część uroczystości odbywała się na boisku szkolnym, gdzie przy ognisku można było się posilić ciepłym posiłkiem i gorącą herbatą. Całej imprezie uroku dodała oprawa muzyczna narockiej orkiestry, która przygrywała utwory marcinowe oraz patriotyczne w związku z przypadającym 11 listopada Świętem Niepodległości

Maria Sikora

Galeria zdjęć


Gościnny występ uczniów z PSP w Naroku na obchodach Święta Marcina w Żelaznej

Uczniowie PSP w Naroku przyjęli zaproszenie organizatorów obchodów Dnia Świętego Marcina w Żelaznej i uświetnili krótkim przedstawieniem tę uroczystość. Pod kierunkiem pani Marii Sikory przygotowali program, którym w niedzielne popołudnie 10 listopada w kościele parafialnym w Żelaznej przybliżyli postać Świętego Marcina. Następnie wzięli udział w uroczystym orszaku marcinowym oraz biesiadzie.

Galeria zdjęć


Pamiętamy o zmarłych i poległych

W atmosferze zadumy, refleksji i modlitwy uczniowie naszej szkoły tradycyjnie już odwiedzili mogiły zmarłych i poległych mieszkańców Naroka znajdujących się na miejscowym cmentarzu. Na pomniku poległych mieszkańców w I Wojnie Światowej oraz na mogile zbiorowej żołnierzy poległych podczas działań frontowych w styczniu 1945 roku w Naroku złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze. Wspomnieli również zmarłych byłych właścicieli majątku ziemskiego z rodu von Wichellhaus, którzy mają bardzo wielkie zasługi w rozwój Naroka.

Maria Sikora

Galeria zdjęć


Uwaga!
31.10.2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Informujemy, że w dniu 06.11.2019 r. o godz. 17:00 odbędą się wywiadówki w klasach.

Uwaga!

Wykonawca robót PHU ,,LARIX'' informuje, że od dnia 25.10.2019 r. wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na czas rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 459 w m. Narok. Poniżej mapka z zaznaczonym objazdem
.


Dzień Patrona

22 października obchodzony był w naszej szkole Dzień Patrona, podczas którego nastąpiło uroczyste pasowanie pierwszaków. Do ceremonii przystąpiło 13 uczniów. Dzieci pozytywnie przeszły test przygotowany przez wychowawcę klasy i mogły z uśmiechem dołączyć do społeczności uczniowskiej PSP w Naroku. Z upoważnienia Pana Dyrektora Przemysława Gajosa pasowanie uczniów klasy pierwszej przeprowadziła Pani mgr Mariola Domanowska. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechu i radości ze zdobywania wiedzy.

Anna Młyńczak

Galeria zdjęć


DEN

Galeria zdjęć


IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Galeria zdjęć


Niezwykła lekcja historii - surówki królowej Bony

Galeria zdjęć


,,Słodki" Dzień Chłopaka w klasie ósmej

Galeria zdjęć


Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

Galeria zdjęć


Diecezjalna pielgrzymka szkół Jana Pawła II do Włoch

Sejm RP ustanowił rok 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, dlatego w dniach 20-25 maja 2020 r., wraz z innymi szkołami Diecezji Opolskiej noszącymi Imię Jana Pawła II, możemy współuczestniczyć w organizowanej przez Kurię Diecezjalną w Opolu pielgrzymce do Włoch, do grobu św. Jana Pawła II, jako wyraz naszej wdzięczności za Osobę Papieża Polaka.

Na pielgrzymkę zapraszamy chętnych uczniów i ich rodziców. W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II będzie można nie tylko zobaczyć miejsca w których żył nasz Rodak, ale również poznać Jego nauczanie. (Szczegółowy harmonogram oraz koszt pielgrzymki umieszczony jest na plakacie).

Osoby chcące wziąć udział w pielgrzymce, prosimy o zgłaszanie się w sekretariacie szkoły do dnia 25.10.2019. Z naszej szkoły może jechać dowolna liczba osób (nie musi być cały autokar, gdyż wyjeżdżając łączymy się z innymi szkołami).

Pobierz plakat


Uwaga!

W roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z decyzją rodziców podjętą na zebraniu ogólnym z dyrektorem szkoły w dniu 11.09.2019 r. uczniowie mogą być objęci ubezpieczeniem NNW w firmie Compensa.
Rodzice, którzy zdeklarowali chęć ubezpieczenia grupowego swoich dzieci proszeni są o wpłacanie 59 zł w sekretariacie szkoły do 30.09.2019r.


Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

W dniu 2 września 2019 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał dyrektor szkoły, który przywitał zebranych rodziców, nauczycieli i uczniów. Szczególnie ciepło powitani zostali uczniowie klasy pierwszej, którym wręczone zostały popularne „tyty” czyli rogi obfitości pełne słodyczy, które mają pierwszakom osłodzić pobyt w szkole. Następnie dyrektor przypomniał wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej i poprosił o uczczenie ofiar tej wojny minutą ciszy. Potem mówił o zmianach jakie zaszły w szkole w wyniku remontów, o tym co czeka nas w nowym roku szkolnym, przypomniał o zasadach bezpiecznego pobytu w szkole i w drodze do szkoły oraz przedstawił kadrę pedagogiczną .Na zakończenie życzył wszystkim udanego roku szkolnego oraz sukcesów w nauce i pracy zawodowej.

Galeria zdjęć


Dożynki w Naroku

,,Od Moniuszki do Disco Polo” to tegoroczne hasło Dożynek Wiejskich w Naroku. Nasza szkoła dołączyła do obchodów święta plonów poprzez dekorację szkoły, udział w korowodzie dożynkowym oraz występ artystyczny. Uczniowie zaśpiewali pieśni Moniuszki, przedstawili improwizację muzyczną sentymentalnej pieśni kompozytora ,,Złota rybka” do słów Jana Zachariasiewicza w wykonaniu Marty Złotnickiej oraz taniec nowoczesny do utworu ,,Złota rybka”, którą wykonuje Bobi – polski zespół muzyczny disco polo. Uczniów do występu przygotowały: Bogumiła Angel i Małgorzata Litwiniec. Dzieci mogły wziąć udział w licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów dożynek.

Bogumiła Angel

Galeria zdjęć


Odpłatność za obiady w PSP Narok rok szk. 2019/2020 (płatne w sekretariacie szkoły)

Miesiąc Kwota/liczba dni (3,50 zł za obiad/4,50 os. dorosła) Płatne do …
Wrzesień 2019 56 zł (16 dni) (72 zł dorosły) 09.09.2019 (do godz.11:00)
Październik 2019 80,50 zł (23 dni) (103,50 zł dorosły) 27.09.2019 (do godz.11:00)
Listopad 2019 66,50 zł (19 dni) (85,50 zł dorosły) 31.10.2019 (do godz.11:00)
Grudzień 2019 52,50 zł (15 dni) (67,50 zł dorosły) 29.11.2019 (do godz.11:00)

Informuję, że zgodnie z obecnym stanem prawnym szkoła nie ma obowiązku ubezpieczania uczniów

w zakresie NNW z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoła organizuje wycieczkę. Rada Rodziców także nie ma takich uprawnień.

Rodzice ubezpieczają dzieci samodzielnie.

Przemysław Gajos

Dyrektor PSP w Naroku


Uwaga!

Dyrektor PSP w Naroku informuje, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 2 września 2019:

- „rogi obfitości” (tyty) dla uczniów kl. I proszę przynosić do świetlicy szkoły od godz. 7:00

- godz. 8:15 msza św. w kościele w Naroku

- godz. 9:00 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Przemysław Gajos

Dyrektor PSP w Naroku


Podręczniki na rok szkolny 2019/20

język niemiecki - do pobrania

religia kl. I - III - do pobrania

religia kl. IV - VIII - do pobrania


 
 

STRONA GŁÓWNA